تولیدی میزشام تالار

جولای 17, 2016

میزشام تالارعروسی09126383848

تولید جدیدترین میزشام در تجهیزات تالار سعیدسمیعی انواع میزشام فلزی و میزشام یک چهارم میزشام برای تالارپذیرایی که غذا را به صورت سلف سرویس ارایه میدهد […]