" />#صندلی تالار#صندلی تالاری#ظرفیت تالارچقدراست

#صندلی تالار#صندلی تالاری#ظرفیت تالارچقدراست

میزگرد تالارطلایی جدید

با چیدمان میزگرد تالار هر متر مربع یک صندلی تالار در نظر بگیرید