مجموعه ما با تیم فوق حرفه ای نور صدا و استیچ همکاری مینماید که نمونه ان استیج برنامه خندوانه میباشد استیج ها بدون محدویت طرح رنگ عوض میشود میتوان متن را به نرم افزار داد و استفاده نمایید
در قسمت نورپردازی داخل سالن و محوطه از والواشر ونورهای لیزری استفاده کنید که همگان مبهوت گردند

نورپردازی و استیج814432812_125603_18240449004966242722 421925868_144516_11693272501016915156

دسته بندی: نورپردازی و استیج

اشتراک گذاری: