در واقع ستاپ روی میز تالار عروسی شما مهر تالار شماست مجموعه ما بهترین و به روزترین شمعدون و جا میوه شیرینی 2 طبقه و 3 طبقه برای شما طراحی میکند که بسیار بسیار زیاد جلوه تالار شما را مجلل میکند جای میوه شیرینی شمعدون